ค้นหาตารางสอบนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน ตรวจสอบตารางสอบจากอาจารย์ผู้สอนได้ที่นี่ คลิ้ก  หรือค้นหาตารางสอบจากรายวิชาที่ลงทะเบียนด้วยรหัสนักศึกษาได้ที่นี่ ค้นตารางสอบ