พิมพ์ใบลงทะเบียน

กรอกรหัสนักศึกษา

รหัสนักศึกษา 

 

 

พิมพ์ใบลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง

คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน

 

พบปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่องานบริการการศึกษา 054-237399 ต่อ 5156

 ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 31 ตุลาคม 2565